Moderne riesenia v programe rozvoja cestnych inovacii

Preprava iných materiálov si vyžaduje použitie nových metód v tejto vede. Vibračné podávače sú nápojom z najtypickejších a najzaujímavejších nových oblastí Zeme.

Tieto zariadenia zabezpečujú prepravu aglomerovaných, sypkých a starých surovín na krátke vzdialenosti. Ich konštrukcia však umožňuje pripojenie viacerých prívodov do série, takéto riešenia umožňujú rozšírenie prepravnej trasy.Ponuka výrobcov zahŕňa tri určité typy dopravníkov: sú to reťazové, pásové, valčekové a vibračné.

Vibračný dopravník je nástroj, v ktorom sa surovina pohybuje vďaka svojej zotrvačnosti. Ich práca spočíva v použití asymetrie pohybu, pomalého tempa pohybu vpred a silného návratu, aby sa materiál posunul. Preprava vykonávaná pri údržbe takýchto zariadení je možná vďaka použitiu vibrátorov s rôznymi frekvenciami vibrácií. Budovy týchto inštitúcií sú prispôsobené požiadavkám používateľa, ale môžu mať bočnú, vysokú alebo spodnú trvanlivosť. Použitie moderných riešení tiež umožňuje použitie zavesených a udržiavaných budov.

Metóda zdieľania a dodávania vibračných dopravníkov. Nástroje ponúkané výrobcami sú elektricky alebo pneumaticky poháňané. Obidve tieto riešenia sa vyznačujú nízkou spotrebou energie a vzduchu, pričom sa súčasne znižujú hladiny hluku.

Vibračné podávače sa používajú a používajú sa vo vzťahoch, kde je potrebná predsegregácia materiálu, jeho chladenie alebo zahrievanie, zvlhčovanie alebo dehydratácia. Široké uplatnenie znamená, že výrobcovia týchto strojov prispôsobujú naše materiály jednej z potrieb zákazníka. Podmienkou je potom druh surovín, ktoré sa budú prepravovať, účinnosť a podmienky, v ktorých sa budú využívať.